BISERICA LUI DUMNEZEU MENORAH

"Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit
prin credinţă, fără faptele Legii."

Romani 3:28