Departament Cor

"Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii."

Romani 3:28

Muzica serviciilor divine trebuie să acopere o gamă largă de stari sufletești și sentimente astfel încât cântarea și predica să răspundă nevoilor spirituale variate ale închinătorilor.

Noi, neoprotestantii, venim înaintea lui Dumnezeu cu laudă, închinare, adorare, mulțumire, dar și pocăință, regret, cereri de iertare implorând harul ceresc. Muzica este unul dintre mijloacele care ne deschide drumul spre inima lui Dumnezeu. Pentru cei mai mulți semeni de-ai nostri, muzica este numai un decor plăcut care să-i scape de plictiseală și să-i binedispună sufletește. Puțini stiu însă că muzica este un limbaj. Formația noastră corală nu dorește altceva decât să ridice poverile sufletești, făcând ca ascultătorul să se simtă ușurat. Vrem să îmblânzim asprimea firii, să inducem un spirit de autocercetare, să îndreptăm inimile oamenilor înspre Dumnezeu. Apostolul Pavel ne prezinta în Epistola catre Efeseni 5:19 trei categorii de muzică religioasă utilizată de primii creștini la serviciile divine: psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Ele acoperă toate nevoile și toate aspectele privind relația omului cu Dumnezeu. Psalmii răspund nevoii de rugăciune, de pocăință, de meditație. Prin cântările de laudă înțelegem o parte din psalmi (psalmii de laudă) precum și o serie de cântări noi cu subiecte crestine privitoare la jertfa cea mare a lui Isus și de mulțumire. Cântările duhovnicești cuprindeau experiența convertirii, a nașterii din nou, a eliberării de jugul Legii. Nu vom veni înaintea lui Dumnezeu cu o muzică abundând de veselie, care va duce în mod inevitabil la pierderea oricarui respect pentru cele sfinte. Când astfel de melodii sunt însoțite de texte literare care amintesc de crucea de pe Golgota, de jertfa ispășitoare, de mântuire, de slavă, de Duhul Sfânt, profanarea este completa. Noi nu vrem să știm altceva decât pe Isus cel răstignit, care ne înnobilează întreaga ființă. Corul se întâlneşte pentru repetiții în fiecare vineri seara între orele 18:30-20:00. Dacă vrei să te alături acestei lucrări, criteriile pe care trebuie să le îndeplinești sunt: seriozitatea, responsabilitatea, pasiunea și nu în ultimul rând ... înclinație spre muzică