Departament Copii

"Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea."

Proverbele 22:6

Transformarea spirituală are loc atunci când copiii îl cunosc pe Isus, nu când află despre El. Misiunea noastră este să pregătim terenul, pământul inimii copiilor, pentru ca sămânţa credinţei să poată creşte şi să se dezvolte o relaţie autentic între Isus şi om.

Mișcarea legată de școala duminicală a apărut în Marea Britanie, în anul 1780 și s-a răspândit în Statele Unite ale Americii în sec. al XIX-lea.

Școala duminicală de atunci nu avea, însă, nimic de-a face cu ceea ce organizăm noi astăzi. Școala duminicală era ca și școlile de stat, însă materia principală care se studia era Biblia. Școlile acestea trebuiau să le asigure o minimă cultură biblică copiilor care lucrau în fabrici, în magazine, în ferme de-a lungul unei întregi săptămâni. Apoi s-au instituit legi care să apere drepturile copilului, s-au creat școlile publice, iar instruirea religioasă a fost lăsată în seama bisericilor.
Biblia nu spune nimic despre școala duminicală. Ideea de a da învățătură este prezentă în Noul Testament, prin cuvântul grecesc ”paideia” (care este tradus prin ”creștere” în Biblia Cornilescu), în Efeseni 64. Cuvântul presupune instruirea, dar și pedepsirea, cu scopul corectării. Acesta este și scopul Cuvântului lui Dumnezeu. Citim în 2 Timotei 316-17 că este de folos să înveți din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a fi echipat cum trebuie în slujba lui Dumnezeu.
Israeliții își instruiau copiii despre Dumnezeu, cum scrie în Deuteronom 64-7 ”Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu.” Acest cuvânt este cunoscut și sub numele de Șema, fiind primul cuvânt din versetul 4 (Ascultă). Instrucțiuni despre învățătura copiilor sunt oferite și în Deuteronom 410 și în Deuteronom 1119. De-a lungul istoriei lor, evreii au avut Yeșiva (și încă o mai au), o școală unde se studiază Tora, adică primele cinci cărți ale Vechiului Testament. Școala este destinată numai băieților, care vin aici începând cu vârsta de 3-5 ani. Dacă ei studiază cărțile sfinte, atunci și noi, evanghelicii, le dăm învățătură copiilor.
În primii ani ai Bisericii, credincioșii se întâlneau prin case, prin peșteri, prin locuri unde să nu fie descoperiți de persecutori. Astfel, copiii erau învățați acasă despre Cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate, în vremurile pe care le trăim, aceasta nu mai este preocuparea de căpetenie a părinților creștini. Părinții se mulțumesc să lase instruirea biblică, în totalitate, pe seama școlii duminicale. Subliniem, însă, că ceea ce se învață la școala duminicală ar trebui să fie în plus de ceea ce se învață acasă. Ideal este ca cele două - familia și biserica - să colaboreze în educarea copiilor în spirit creștin.

Cum îndeplinim porunca de a le spune tuturor copiilor care nu știu despre Domnul și Mântuitorul nostru?

Arătându-le iubirea necondiționată și iertarea pe care și nouă ni le-a arătat Isus. Înțelegând și acceptând pe fiecare așa cum este. Oferindu-le motive să mai vină în mijlocul nostru. Ajutându-i să se implice în a face fapte bune, nu distrându-i și amuzându-i întruna. Modelându-le credința. Învățându-i despre frumusețea și eficiența părtășiei. Creând un mediu curat, sigur și propice apropierii de Dumnezeu.

Care este misiunea noastră?

Copiii sunt un dar de la Domnul. Ca simpli administratori, ne dorim echiparea lor cu uneltele date de harul lui Dumnezeu, care să îi ajute în călătoria lor pe Pământ.