BISERICA LUI DUMNEZEU MENORAH

"Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit
prin credinţă, fără faptele Legii."

Romani 3:28

Belciu Busuioc - 25 Decembrie 2018 ora: 18:00

Vă așteptăm !